En stressad älg

Så har jag både varit ute i trädgården och tittat på våra nyplanterade buskar och så har jag varit och hjälpt grannen med köttet. Jag tror att det var älg och att det var en stressad älg, så som dom blir när jägarna jagar med hund eller om de blir skadeskjutna och blir jagade. Ja det var alltså lite kladdigt kött och svårskuret, men det blir ju gott ändå. Hur en rädd älg blir i köttet, det har frugan berättat för hon bodde förut på en gård där dom sköt älg och hon vet hur det kan se ut i köttet för hon skar ner upp till sex, sju älgar varje år. Ibland fick dom tretton älgar, för så stora marker hade dom då. Ja hon har visat mig det.